Over

Met ervaring in enkele van België’s grootste transitionele projecten
specialiseert Makettt zich in het ontwikkelen van grote sites.

 

Hun visie en aanpak zorgen voor een coherente aanpak.

About

Avec une expérience dans certains
des plus grands projets transitionnelles en Belgique, Gerd De Wilde et Jonathan Ectors se spécialisent dans le développement de grands sites.

En plus de la gestion immobilière transitoire, ils développent des modèles à l’échelle vivante qui renforcent ou accélèrent les dynamiques
innovantes de la ville. Leur réseau étendu et diversifié et leurs connaissances sur le terrain dans le contexte bruxellois sont essentiels ici.

Leur vision et leur approche communes garantissent une approche cohérente.

Met ervaring in enkele van België’s grootste transitionele projecten specialiseren Gerd De Wilde en Jonathan Ectors zich in het ontwikkelen van grote sites. Naast een transitioneel vastgoed beheer ontwikkelen zij levende schaalmodellen die vernieuwende stadsdynamieken versterken of versnellen. Hun omvangrijke en diverse netwerk en terreinkennis in de uitdagende Brusselse context zijn hierbij vitaal. Hun gedeelde visie en aanpak zorgen voor een coherente aanpak.

Avec une expérience dans certains des plus grands projets transitionnelles en Belgique, Gerd De Wilde et Jonathan Ectors se spécialisent dans le développement de grands sites. En plus de la gestion immobilière transitoire, ils développent des modèles à l’échelle vivante qui renforcent ou accélèrent les dynamiques innovantes de la ville. Leur réseau étendu et diversifié et leurs connaissances sur le terrain dans le contexte bruxellois sont essentiels ici. Leur vision et leur approche communes garantissent une approche cohérente.

With experience in some of Belgium’s largest transitional projects, Gerd De Wilde and Jonathan Ectors specialize in the development of large sites. In addition to transitional real estate management, they develop living scale models that reinforce or accelerate innovative city dynamics. Their extensive and diverse network and field knowledge in the challenging Brussels context are vital for this task. Their shared vision and approach ensure a coherent approach.

Onze specialiteit

Transitioneel beheer van vastgoed en placemaking

 

Onze missie

Leven blazen in ongebruikte ruimte en diverse actoren samenbrengen, hun samenwerking vergemakkelijken en samen een inspirerende gemeenschap bouwen in symbiose met de omliggende wijk.

 

Onze aanpak

Makettt ontwikkelt levende en levendige schaalmodellen die innovatieve stadsdynamieken faciliteren of versnellen. Achter de 3 t’s verbergt zich ons leitmotiv “make iT Towards Transition” – begeleiding bij een wereld in transitie. Het staat ook voor ‘make’ en Ket’: Brusselse ‘ketten’ die gaan voor een maakbare stad.